کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آرن‍ول‍د، ادوارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د
 
پدیدآور:
آرن‍ول‍د، ادوارد
 
ناشر:
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی پیشرفته در اتوکدAME
آرنولد، ادوارد ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭آ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک