کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
آرف‍ک‍ن‌، ج‍ورج‌ ب‍راون‌
 
ناشر:
:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
آرفکن ، جورج براون ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ ۳۸ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضی در فیزیک
، جورج براون ؛  تهران :مرکز نشر دانشگاهی   ، ، ۱۳۶۳ -۱۳۷۶ .
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر ۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک